โรงเรียนบ้านกะไหล
หมู่ที่ 12 ถนนเพชรเกษม บ้านพรุกก  ตำบลกะไหล  อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางรูฮานา งามทรัพย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์