โรงเรียนบ้านกะไหล
หมู่ที่ 12 ถนนเพชรเกษม บ้านพรุกก  ตำบลกะไหล  อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130
คณะผู้บริหาร

นายประสิทธฺ์ วงศ์ขจร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา