โรงเรียนบ้านกะไหล
หมู่ที่ 12 ถนนเพชรเกษม บ้านพรุกก  ตำบลกะไหล  อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 8 สิงหาคม 2562
โรงเรียนกำหนดจัดกิจกรรมวันแม่ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562  เวลา 9.00-11.30 น.
พิธีเทิดพระเกียรติพระแม่หลวงของไทย
เวลา 9.00 น.         เปิดพิธีวันแม่
                               - ประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตน์ตรัย/อ่านบทอาเศียรวาท
                               - ตัวแทนนักเรียน  ร้องเพลง สดุดีพระแม่ไทย 
พิธีมอบเกียรติบัตร     - กิจกรรมการคัดลายมือ  และการเขียนเรียงความ
พิธีระลึกพระคุณแม่    - เปิดวิดีทัศน์  กำเนิดลูก
                               - การแสดงของนักเรียนประถมศึกษาชั้นที่.1-.6
เวลา 11.30 น.  ปิดพิธี
                        
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2562,22:51   อ่าน 157 ครั้ง